||אוורור

אוורור חדר הגידול

באופן דומה לבני האדם, גם צמחים צריכים אוויר טרי על מנת לנשום. על מנת לאוורר חלל גידול מומלץ להשתמש במפוחים, ונטות ומאווררים.
ונטות יתאימו לפעולות אוורור חלשות ולהכנסת אוויר אל תוך החלל ומפוחים יתאימו להוצאת אוויר ולפעולות אוורור חזקות יותר.