|||אביזרי אוורור

אביזרים לאוורור חדר הגידול

מומלץ להתקין את האוורור בחדר הגידול בצורה שתמנע דליפות אוויר, ריחות ואפילו אור מחדר הגידול.
בסניפי הידרו ישראל מספקים ציוד עזר לאוורור, צינורות שרשוריים, מתאמים, מפצלים ותריסי אוורור באיכות הגבוהה ביותר.