|||טמפרטורה ולחות

טמפרטורה ולחות בחדר הגידול

לטמפרטורה והלחות בחדר הגידול חשיבות גבוהה להצלחת הגידול, לכמות היבול וגם לאיכותו. טווח הטמפרטורה המומלץ לחדר הגידול הוא 22°-28° צלזיוס וחריגה מטווח זה תגרום להאטה ואף לעצירה של קצב התפתחות הצמח.
הדרך הקלה והבטוחה למדוד את טמפרטורה ולחות בחדר הגידול היא בעזרת מד טמפרטורה ולחות.