||סינון ריחות

סינון ריחות בחדר הגידול

בטבע, פרחים מייצרים ריחות כדי למשוך פרפרים, ציפורים וחרקים על מנת שיאביקו אותו. כך הצמח מתרבה.
בגידול ביתי ריח הפריחה עשוי להפריע אולם ישנם שלל פתרונות לנטרול הריחות. פילטר לסינון ריחות ומנטרלי ריחות יפתרו את הבעיה.