|||עציצים ומגשים

עציצים, תחתיות ומגשי ניקוז

נפח העציצים בחדר הגידול משפיע ישירות על הצמחים. לכל שלב בחיי הצמח יתאים עציץ אחר- החל משלב הנביטה ועד להעברה לעציץ הסופי. תחתיות ומגשי ניקוז מומלצים לקליטת הנגר מהעציצים ולחדרי גידול בהם מותקנות מערכות השקיה.