|||נורות גידול

נורות לגידול צמחים

בין אם מדובר בתאורת לד, נורת HPS או נורות פלוריסנט CFL תפקיד הנורה בחדר הגידול הוא להאיר בעצמה הנכונה ובספקטרום הנכון על מנת שהצמחים יבצעו פוטוסינתזה.
חשוב להתאים לנורת הגידול גם רפלקטור על מנת לרכז את האור לכיוון הצמחים.