|||רפלקטורים

רפלקטורים

תפקיד הרפלקטור הוא לכוון את האור אל הצמחים. נורות הגידול ובייחוד נורות HPS ו- MH מתחממות ומעלות את הטמפרטורה בחדר הגידול ובדיוק לשם כך נועדו הרפלקטורים המקוררים.
ברפלקטור מקורר קולטיוב אנרגיית האור מגיעה אל הצמחים דרך זכוכית ייעודית והחום הנוצר מהמנורה נשאב החוצה מחלל הגידול בעזרת מפוח.